Technické informace Eventmarker

Technické informace Eventmarker

DUPLI-COLOR Eventmarker je bílý značkovací sprej, ideální pro značení, které by mělo být viditelné jen na krátkou dobu. (např. sportovní akce, veletrhy, identifikace míst havárií). Díky speciální křídové bázi vydrží značení jen pár dnů až týdnů, a ztrácí se při delších deštích nebo v oblastech s vysokým provozem. Díky obsahu není sprej škodlivý pro rostliny, proto se ideálně hodí jak do zahrad a pro terénní úpravy, tak i na sportoviště a golfová hřiště. 

Patentované jedno ruční bezpečnostní víčko pro lepší funkčnost a zvýšenou bezpečnost. Garantované značení bez zabarvení prstů. Nyní nově s jednoduchým dotykovým uvolňováním. 

Obzvláště šetrný k životnímu prostředí díky použití vybraných ingrediencí. 

Eventmarker může být použit v následujícím příslušenství:

 • Speedmarker long
 • Speedmarker short
 • Speedmarker 2-wheel

Kvalita a vlastnosti

 • Pro dočasné značení
 • Pro vnitřní a vnější aplikace
 • Snadno odstranitelný vodou
 • Inovativní jedno ruční bezpečnostní víčko s uzamykatelnou tryskou zabraňuje neúmyslnému stříkání
 • Speciální sklopný ventil pro přesné značení zdí a podlah
 • Vynikající přilnavost také na mokrých površích
 • Vysoká krycí kvalita zajišťuje vysokou výtěžnost
 • Jednoduché použití také v rukavících
 • Čisté značení bez kapání
 • Uzávěr vhodný pro speciální aplikace (pro použití v příslušenství)
 • Šetrný k životnímu prostředí a našemu zdraví 
 • Lze 100% vyprázdnit stříkáním díky samočistícímu systému, žádné odvzdušnění není vyžadováno 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: křída
 • Barva: bílá
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor  (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
 • Účinnost:
  Závisí na stavu a barvě podkladu,
  500 ml je dostačující přibližně až na 140 m
 • Sušení (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený: přibližně za 24 hodin
  Další práce: přibližně za 24 hodin
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkost vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Obsah: aerosol, max. objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Nádobku protřepejte přibližně po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě.
 • Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Naneste požadované značení.
 • V případě použití značkovacího vozíku Speedliner², postupujte podle příslušné přířučky.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Kreidespray weiß 500   500 ml   133985 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Eventmarker
Technické informace Eventmarker

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

5 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.