Životní prostředí

Již mnoho let European Aerosols, není pouze evropským lídrem ve výrobě barev ve spreji, ale také společností, která se velmi angažuje v oblasti ochrany životního prostředí a zajištění kvality.

Společnost má zavedený systém ISO 14001, tedy systém environmentálního managementu, jehož dodržování významně snižuje dopady činností organizace na životní prostředí. Společnost European Aerosols důsledně sleduje a kontroluje veškeré možné vlivy své činnosti na životní prostředí. Významným tématem společnosti je využívání odpadů, resp. recyklace. 

Společnost důsledně dodržuje veškeré právní předpisy EU a národní právní předpisy. V rámci EU se jedná o nařízení REACH a CLP. O těchto předpisech informuje společnost svoje odběratele (brožura REACH).