Technické informace Allroundmarker

Technické informace Allroundmarker

Profesionální značkovací sprej pro pozemní stavby a inženýrské stavby, stavbách a stavbě silnic. Vhodné i pro hornictví. 360 ° ventil pro perfektní aplikaci. Barevné odstíny: světelný růžová, svítící červené, oranžové svítící, svítící žlutá, zelená světelná a světelný modrý pro zářivkové značení. Speciální stříkací hlava Allround Marker je určen pro cílené značení. NOVINKA - nyní s bezpečnostním uzávěrem.

Všeobecné vlastnosti

 • Vynikající přilnavost i k mokrým povrchům
 • Značení zůstává silně viditelné 9 až 12 měsíců
 • Vysoká kvalita krytí zajišťuje vysokou výtěžnost produktu
 • Optimální poměr krytí a viditelnosti zajišťuje vysokou efektivitu spreje
 • Intenzivní svítivost fluorescenčních částic
 • Také snadné použití s rukavicemi
 • Čisté a přímé značení
 • Víčko vhodné pro speciální aplikace (pro použití v příslušenství)
 • Ekologicky šetrné a zdraví škodlivé
 • Samočistící ventilový systém může být 100% vyprázdněn 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Barvy: fluorescenční: růžová, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá
 • Skladování:
 • Aerosoly: 10 let, ve vhodných podmínkách (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Vydatnost :V závislosti na konzistenci a barvě podkladu. 500 ml sprej vystačí až na 400 m
 • Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
 • Zaschnutí proti prachu: po cca. 10 minut
 • Suchý na dotyk: po cca. 30 minut
 • Vytvrzeno: po cca. 24 hodin
 • Přelakovatelný: po cca. 24 hodin
 • Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce použitého nátěru.
 • Velikost spreje: aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

 • Protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na viditelném místě
 • Stříkejte ze vzdálenost 25 cm.
 • Nastříkejte požadované značení
 

Objednací čísla

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Allroundm. Fluo leuchtblau 500   500 ml   201622 
 Allroundm. Fluo leuchtgelb 500   500 ml   201615 
 Allroundm. Fluo leuchtgrün 500   500 ml   257650 
 Allroundm. Fluo leuchtoran.500   500 ml   201608 
 Allroundm. Fluo leuchtpink 500   500 ml   201585 
 Allroundm. Fluo leuchtrot 500   500 ml   201592 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Allroundmarker
Technické informace Allroundmarker

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of August 26,  2010
This release replaces all eventually earlier issued versions.