Technické informace Předplněný sprej 2K HS

Technické informace Předplněný sprej 2K HS

ColorMatic předplněný sprej je předem naplněn směsí pohonných látek a zvláštních přísad. Následně je možné plnit pomocí VitoMat plnícího zařízení příslušnou barvou. Inovativní sprej a technologie ventilů zaručuje jemné rozprašování, vysokou rychlost aplikací a stálý tlak po celou dobu aplikace to vše v profesionální kvalitě. 2K HS předplěný sprej nabízí díky použité 2K technologii tu nejvyšší kvalitu pokud jde o lesk, sušení a odolnost proti povětrnostním vlivům a benzínu.

Kvalita a vlastnosti

 • Sprej v oddělené předplněné láhvi, ve které jsou zvlášť připraveny hnací plyn s rozpouštědly a tužidlem (s obsahem isokyanátu). 2K HS Horní nátěr se naplní do plechovky pomocí plniče a v tu chvíli je připraven k použití.
 • Smícháním 2K vrchního nátěru s tužidlem vede k dosažení optimální kvality lesku, vytvrzení, odolnosti vůči povětrnostním vlivům a chemickým vlivům.
 • Jednoduchá, časově nenáročná aplikace
 • Vynikající rozprášení
 • Lehce rozmíchatelný
 • Ideální pro opravy teček a malých nerovností

Fyzikální a chemické údaje

 • Báze složení: Akryl
 • Barva: záleží na výběru náplně
 • Zápach: rozpouštědla
 • Účinnost: V závislosti na materiálu a barvě podkladu: 400 ml vystačí na cca 0,8 m²
 • Základ: V závislosti na materiálu a barvě podkladu
  ColorMatic 1K Plnič HG1 - HG8,
 • ColorMatic 2K Hi-Speed Plnič - obj. č. 195327
 • ColorMatic 1K Základ pro hliník - obj. č. 190278
 • ColorMatic 1K Základ pro zinek - obj. č. 190285
 • ColorMatic 1K Epoxidový základ - obj. č. 174414
 • ColorMatic 1K Plnič, béžová - obj. č. 856556
 • ColorMatic 1K Plnič, šedá - obj. č. 874987
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru a na výběru typu nátěru (viz informace výrobce výše)
 • Životnost skladování: 
 • prázdné plechovky 36 měsíců,
 • naplněné plechovky cca 12 hod. (při 10°-25°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)
 • Balení: Aerosolové plechovky o maximálním objemu 400 ml, plněné min. 100ml TC-1 230677, TC-2 249457, TC-4 249471 a min. 80ml TC-5 249464.

 

 

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

 • Povrch, který má být natřen, očistěte silikonovým čističem ColorMatic (obj č. 174469) poté opískujte
 • Větší povrchy musí být předem natřeny vhodným základním nátěrem ColorMatic
 • Prostor musí být suchý a bez prachu a mastnoty

Míchání aktivní složky s tužidlem:

 • Sejměte ochranný kryt ze spodní části plechovky, vytáhněte kolík a otočte s ním pomocí vloženého kroužku. Tím se uvolní nůž, který pronikne stěnou hliníkové kazety.
 • Kazeta se tím otočí o 360 °, zcela se otevře a uvolní tužidlo.
 • Silně protřepejte nádobu, aby se aktivní složky smísily s tužidlem ve správném, stanoveném poměru.
 • Protřepávejte po dobu alespoň 2 minut
 • Otestujte rozprašování
 • Doba použitelnosti: 24 hours (při 20°C)
 • Povrch, který má být natřen, očistěte silikonovým čističem ColorMatic (obj č. 174469) poté opískujte
 • Větší povrchy musí být předem natřeny vhodným základním nátěrem ColorMatic
 • Prostor musí být suchý a bez prachu a mastnoty

Nanášené nátěrové hmoty obsahující isokyanáty mohou dráždit dýchací systém a způsobit alergické reakce. Vdechování výparů a mlhy ze spreje představuje riziko senzibilizace. Při manipulaci s látkami obsahujícími isokyanáty zvažte všechna opatření pro nátěry na bázi rozpouštědel. Pacienti trpící alergiemi / astmatem a lidé, kteří jsou náchylní k onemocněním dýchacích cest, by neměli vykonávat práci s isokyanátovými materiály.

 

Technické informace Předplněný sprej 2K HS
Technické informace Předplněný sprej 2K HS
Technické informace Předplněný sprej 2K HS
Technické informace Předplněný sprej 2K HS
Technické informace Předplněný sprej 2K HS
Technické informace Předplněný sprej 2K HS
Technické informace Předplněný sprej 2K HS
Technické informace Předplněný sprej 2K HS
Technické informace Předplněný sprej 2K HS
 
 
 

* Věnujte pozornost pokynům výrobce

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CM 2K pre-fill HS TC-1 307ml   400 ml   230677 
 CM 2K pre-fill HS TC-2 245ml   400 ml   249457 
 CM 2K pre-fill HS TC-4 300ml   400 ml   249471 
 CM 2K pre-fill HS TC-5 300ml   400 ml   249464 
Náhled tisku/další produkty

Overview paint manufacturer

Technické informace Předplněný sprej 2K HS

Příklady použití

Technické informace Předplněný sprej 2K HS
Technické informace Předplněný sprej 2K HS

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Dne 30.8.2017
Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.