Spraye techniczne

CLEAN & DEGREASE
Produkty do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni.
LUBE & GREASE
Aerozole techniczne przeznaczone głównie do smarowania części ruchomych.
CARE & PROTECTION
Produkty dla zachowania wartości i dbałości o ochronę możliwości funkcjonalnych.
SPECIAL

Specjalne rozwiązujące problemy, aby sprostać specjalnym wyzwaniom.

Spraye techniczne

News

If bad headlights impedes your visibility there is a favourable remedy. Instead of expensive re-purchase you can re-coat the cover plates made from...

Read more

Ideas

Rost, Crackle oder Marble? Wir sprühen für Ostern! Wie jedes Jahr zum Osterfest wollen wir mit Eiern dekorieren. Diesmal wird mit den...

Read more

We’ve all got nice old pieces of furniture lying around. And, it is worth having a look in your grandparent’s or uncle and aunt’s cupboards. It might...

Read more