Technické informace Studený šok odstraňovač koroze

Technické informace Studený šok odstraňovač koroze

presto Studený šok odstraňovač rzi je vysoce účinná pomůcka k odstranění těžkých rzí z kloubů, šroubů, matic, svorníků a klikového hřídele.

Speciální komponenty vytvořit krátkodobý "studený šok" na zrezivělé místa, které se tím smrští a umožní tím proniknout do spoje.

Quality and properties

 • Contains highly-effective penetration and lubrication substances (mineral-based)
 • Works in seconds
 • Short-term cold shock -30°C
 • Leaves no residue
 • Directed jet spray
 • Can be sprayed from any angle due to a special 360° valve.
 • TRG 300 compliant

Physical and chemical data

 • Basis: Aliphatic Hydrocarbons
 • Colour: brownish-transparent
 • Smell: Vanilla
 • Relative density at 20°C: 0.65 g/ml
 • Yield: 1.92 g/sec.
 • Vapour pressure at 20°C: 3 - 4 bar
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application:

 • Bring can to room temperature.
 • Operating temperature 5° to 30°C.
 • Shake can before use.
 • Spray the screws with several short sprays for several seconds.
 • The fast temperature drop in combination with the lubrication means screws can be loosened.
 • Do not spray on skin or body parts!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Kälteschock Schnell-Rostl 150   150 ml   429927 
 Kälteschock Schnell-Rostl 400   400 ml   157233 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Studený šok odstraňovač koroze
Technické informace Studený šok odstraňovač koroze

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of October 08, 2012
This release replaces all eventually earlier issued versions.