presto Spraye techniczne - Ponowne uruchomienie

presto Technische Sprays Relaunch

Od 1 kwietnia 2011 r. prestiżowe spraye techniczne prezentują się konsumentowi końcowemu w nowym układzie i ulepszonej formule. Jeszcze większy nacisk położono na klasyfikację w systemie kolorów dla pojedynczych segmentów „Clean”, „Lube”, „Care” i „Special”, co zapewnia lepszą informację na temat tego szerokiego asortymentu. Jednocześnie asortyment oferuje harmonijny widok ogólny w regale sprzedażowym lub w szafce warsztatowej. Emocjonalnie atrakcyjne obrazy z określonego obszaru zastosowania i wyraźne nazwy produktów pozwalają na jednoznaczną klasyfikację i pozwalają na celową lokalizację produktu.

News

If bad headlights impedes your visibility there is a favourable remedy. Instead of expensive re-purchase you can re-coat the cover plates made from...

Read more

Ideas

Broken edges can be quickly glued back together for long-term stability with presto Bodyfiller.

 

Also suitable for use on:

Cupboard hinges, wall...

Read more

Rost, Crackle oder Marble? Wir sprühen für Ostern! Wie jedes Jahr zum Osterfest wollen wir mit Eiern dekorieren. Diesmal wird mit den...

Read more